Dotazník pro soukromé poskytovatele služeb kariérového poradenství
1. Jak dlouho, od kterého roku, působíte jako soukromý subjekt poskytující služby KP? Prosím, počítejte i dobu, kdy činnost soukromého kariérového poradce vykonáváte či jste vykonával/a pouze jako vedlejší činnost, tedy vedle svého hlavního zaměstnání, podnikání.

 

 
3. Jaké vzdělání v oblasti KP jste absolvoval/a? Zajímá nás jak formální vzdělání (např. ucelený semestrální kurz na VŠ), tak také neformální (kurzy z oblasti KP včetně on-line kurzů, stáže včetně zahraničních,….)
4. Absolvoval/a jste zkoušku dle NSK pro získání profesní kvalifikace kariérového poradce?


 


5. Jste Autorizovanou osobou pro získání profesní kvalifikace kariérového poradce dle NSK?


 

     

         
20% Complete